Spojte se s námi

Vybereme společně vhodné marketingové nástroje a vytvořme vizuálně i obsahově zajímavou komunikaci.

Naše adresa

TT media health, s.r.o.

Francouzská 299/98

101 00 Praha 10


IČO: 09753567

Zapsána v OR pod spisovou značkou C 360724, vedenou u Městského soudu v Praze.

Telefon

+420 777 473 225

E-mail

info@ttmedia.cz


Napište nám, my se ozveme...

Odesláním formuláře potvrzuji, že dobrovolně poskytuji své přesné a pravdivé osobní údaje v rozsahu: Jméno, příjmení, email ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které budou použity za účelem poskytování informačních a marketingových služeb a beru na vědomí, že jsou zpracovávány za účelem nabízení obchodu a služeb v rámci činnosti správce, společnosti TT media health s.r.o. Zároveň jsem si vědom/a, že mám právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu společnosti TT media health s.r.o. dále práva dle § 12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k osobním údajům, které se mě týkají a právo je opravit, zablokovat, doplnit nebo požadovat jejich likvidaci. Tento souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení souhlasu a to bez nároku na jakoukoli odměnu ze strany společnosti TT media health s.r.o.

Brzy nashledanou